Zkouška na potápěčský průkaz podle kvalifikace

Vyberte požadovanou potápěčskou kvalifikaci...

Více o zkouškách pro potápěčský průkaz

Více informací k průběhu zkoušek na potápěčský průkaz naleznete ve sborníku zkušebních testů z potápěčské teorie na webu Svazu potápěčů České republiky.